Ogłoszenia premiowane

Brak ogłoszeń.

Koszt zamieszczenia reklamy o wymiarach: 380x120 piksele, rozdzielczość 72 piksele/cal
- 75 zł brutto/miesiąc. Cena rekalmy zawiera podatek VAT 23 %.